Thông báo của tôi

Tất cả bài viết

ADIDAS SAMBA ĐANG TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA 2023

ADIDAS SAMBA ĐANG TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA 2023

Cạnh tranh với Stan Smith và Superstar, adidas Samba nằm trong số những sáng tạo phong phú nhất mọi thời đại của Three Stripes. Và nhờ vào một loạt các nỗ lực hợp tác cũng...